Geriatrinen fysioterpia

Geriatrisessa fysioterapiassa on tärkeä tietää iän
merkityksestä kehoon:

TULES-ongelmista, lääkityksistä, osteoporoosista,
D-vitamiinista, yleisestä terveyden tilasta laajasti, ruokailutavoista, inkontinenssiongelmista, sosiaalisista suhteista, psyykkisistä ongelmista, muistihäiriöistä, toimintakyvyn häiriöistä ja kommunikaation kyvystä.


Geriatrisessa fysioterapiassa kuntoutuja tulee ottaa huomioon todella laaja-alaisesti:

Hänen menneisyytensä, hänen nykyisyytensä ja hänen tulevaisuuden odotuksensa. Näiden avulla pystytään luomaan jokaiselle yksilöllinen omanlaisensa kuntoutumispolku.


Tilanteesta riippuen kuntoutuja voi olla hyvävoimainen vanhus, joka pystyy suoriutumaan vaativistakin kuntosaliharjoitteista ja toisaalla on vaikeasti muistisairas vanhus, joka tarvitsee aktiviteetteja kognitiivisten, emotionaalisten sekä aistitoimintojen luomiseen.


Geriatrisessa kuntoutuksessa fysioterapia laaditaan aina kuntoutujan kykyjen ja tarpeiden mukaan. Jokaisen kuntoutujan kykyjä pystyy myös edesauttaa motivoimalla ja aktivoimalla oikeilla keinoilla.

Geriatrinen fysioterapia on mahdollisuus!