Neurologinen kuntoutus

Neurologinen kuntoutus on erikoistunut neurologisia
sairauksia sairastavien toimintakyvyn arviointiin, terapian suunnitteluun, käyttämään oikeanlaisia mittareita hoidon laadun seuraamiseksi, toteuttamaan
kuntoutujan hoitoa yksilöllisesti ja vaatimustason huomioiden.


Neurologisia sairauksia ovat esimerkiksi:

- MS-tauti
- Parkinsonin tauti
- AVH eli aivoverenkiertohäiriöt
- Selkäydinvammat
- Aivovammat
- Erilaiset lihastaudit (esim ALS)


Neurologisessa kuntoutuksessa huomioidaan aina sairauden erityispiirteet sekä oirekuva. Apuvälineet kuuluvat olennaisena osana arkea em ryhmälle. Apuvälineiden oikea-aikaisuus ja tietämys niiden hankinnasta kuuluvat neurologiseen kuntoutukseen. Neurologista sairautta sairastava joutuu usein
tukeutumaan joko omaishoitajaan tai henkilökohtaiseen avustajaan. Näissä sairauksissa yhteistyö omaisten ja muun hoitohenkilökunnan kanssa on tärkeää.

Hoitoon hakeutuminen

KELA:n vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta haettaessa tulee varata aika omalta terveyskeskuslääkäriltä. Lääkäri kirjoittaa KELA:an lääkärinlausunnon B1:n. Lisäksi lääkärin on toimitettava KELA:an kuntoutujasta kuntoutussuunnitelman. Kuntoutujan itse on toimitettava KELA:an lomake: Hakemus / Vaativa
lääkinnällinen kuntoutus (KU104). Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta voi saada 18-64 vuotiaat.

Jos KELA ei korvaa kuntoutujalle vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, voi hän hakea kuntoutusta kunnan
kautta.